Gangboord 25, 3823 TL Amersfoort • T 06-27 34 37 35 • E info@studiehulpmontijn.nl

 

Bijles/begeleiding

Bijles voortgezet onderwijs en mbo

Studiehulp Montijn biedt bijles aan voor alle opleidingsniveaus (vmbo/havo/vwo/mbo) in de volgende vakken:

– economie, bedrijfseconomie;                                             

– wiskunde A, B en C, rekenen (rekentoets 2F en 3F);                                 

– natuurkunde, scheikunde;                           

– Nederlands, Engels, Duits, Frans;                              

– maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis ;                                         

– biologie, verzorging;                                           

– techniek, muziek, tekenen.                                           

Bijles basisschool

Studiehulp Montijn biedt bijles voor alle klassen van de basisschool aan in de volgende vakken:

– taal;

– rekenen;

– wereldoriëntatie;

– studievaardigheden;

– Engels. 

Wat houdt bijles precies in?

Voordat de bijles start vindt er een intakegesprek plaats. Deze is geheel kosteloos. Tijdens het gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld wat betreft het vak waarmee de leerling problemen heeft. Vervolgens krijgt de leerling bijles of individuele/persoonlijke begeleiding van één vak één uur lang. De leerling komt dan minimaal één keer per week naar Studiehulp Montijn toe, daar bespreken we samen vakinhoudelijke problemen, nieuwe stof, studievaardigheden (hoe leren leren), de planning, herhalen we de stof van vorige week en krijgen ze extra oefenmateriaal mee naar huis. Huiswerk- of studiebegeleiding, indien gewenst, zit hier dus bij inbegrepen.

Toetsweekbegeleiding (individueel/groepsgewijs)

De leerlingen komen tijdens de toetsweken in de ochtend-, middag- en of avonduren naar Studiehulp Montijn om zicht voor te bereiden voor de komende toetsen. In het weekend is begeleiding eventueel ook mogelijk.

Er wordt samen met de leerling een planning gemaakt, de leerstof en vragen die wellicht op de toets voor kunnen komen, worden bedacht en besproken.

Cito-toetsbegeleiding (individueel)

Tijdens deze begeleiding krijgt de leerling verschillende oefeningen ter voorbereiding op de uiteindelijke Cito-toets. De tijdsduur hangt van de leerling af. In een intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt, daarin wordt onder andere de tijdsduur bepaald en welke vakken/onderdelen verbeterd moeten worden.

Studiehulp Montijn bijles

“Matthijs heeft veel geleerd bij jou: structuur in het maken van zijn huiswerk, plannen, idee hebben van de hoeveelheid tijd die besteed moet worden aan het huiswerk. Hij vond het ook leuk om lekker door te werken, en voelde zich door jou gemotiveerd (wat bij ons niet lukt(e))”

John en Mariette